Oor die bronne van ons volksbarok

_____________________________________________________

Author:Biermann B
In:Architecture S.A. 1989/07/08
Date:1989
Pages:pp 25-28
_____________________________________________________Prof Biermann bespreek die oorsprong van volksbarok in die Kaap, wat sterk ooreenkoms met sy tydgenote in Holland en ander koloniale stede toon. (colonial/popular baroque/people's baroque)