Alberton, Gauteng


List of buildings:

Airport Hotel: 1938.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1931.
Old Town Hall: n.d..
Post Office: 1938 ?.