Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Gereformeerde Kerk
Worcester, Western Cape

Dirk SWART: Architect
Jan BRAND: Contractor

Date:1968
Type:Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
33°38'39.11" S 19°26'26.81" E

Aanvanklik het die lidmate van die samegestelde gemeente Worcester-Paarl op Worcester in die Biesenbachsaal van die Skool vir Blindes eredienste gehou. Later is ’n erf oorkant die saal gekoop sodat dit vir blinde lidmate makliker sou wees om self by die kerk uit te kom. Die argitek Dirk SWART was verantwoordelik vir die bouplan en die bouaannemer was Jan BRAND. Die gebou is in 'n A-raam gebou met reusagtige, gelamineerde houtbalke. Aan die noordekant is 'n baie groot venster met 'n uitsig op die Brandwagberge. P.A. Venter het die afwerking aan die banke en preekstoel gedoen. Die gebou bied sitplek aan 400 mense.

André Wattel van Kaapstad het die pyporrel gebou. Weens die grootte van die gemelde venster het die son se hitte die allooi van die orrelpype laat knak. Die pype is vervang en 'n houtafskorting voor die pype geplaas om die hitte af te keer. Die toring is in die Kaap van glasvesel vervaardig volgens die argitek se ontwerp. 'n Sterk wind het dit egter getref drie dae nadat dit opgerig is en 'n stuk daarvan het afgebreek. Dit is later herstel en staan nou nog.

Originally the members of the combined congregations of Worcester-Paarl held their communion services in the Biesenbach Hall of the School for the Blind. Later a stand opposite the hall was bought to enable the blind members easy access to the church. The architect Dirk SWART was responsible for the building plans and the contractor was Jan BRAND. The building is an A-frame with massive laminated timber beams. On the northern end is a large window with a view of the Brandwag Mountains. P.A. Venter was responsible for the finishing of the pews and lectern. The building seats 400 people.

André Wattel of Cape Town built the pipe organ. Due to the size of the aforementioned window the heat of the sun bent the alloy of the organ pipes. The pipes were replaced and a timber partition placed to ward off the heat. The tower was manufactured of fiberglass in the Cape as per the architect's design. However a strong wind struck three days after construction and a section of it was broken off. It was later repaired and survived today.

(Morné van Rooyen, extracted and edited from Harris et al 2010)


Writings about this entry