Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
De Aar, Northern Cape

Wynand Hendrik LOUW: Architect

Date:1923
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
30°39'11.87" S 24°00'34.37" E Alt: 1250m

Die huidige kerksaal is in 1906 gebou, nege jaar voor die gemeente gestig is. Nadat die nuwe kerk in 1923 gebou is, is die oue se toring verwyder sodat die gebou as kerksaal kon dien. In 1959 is sowel die kerk as saal met sierstene bedek. Die argitek van die herstel en veranderinge aan albei geboue was W. de W. BRONKHORST. Dis nie bekend aan my wanneer die saal se siersteenbedekking verwyder is nie, maar die kerkgebou s’n hou nog. Die siersteenbedekking van die saal is te sien rondom die nuwe hoeksteen.

(Morné van Rooyen, 2015)

The current hall was built in 1906, nine years before the community was founded. After the new church was built in 1923, the old tower was removed so that the building could serve as a church hall. In 1959 both the church and hall were clad with brick. The architect of the renovations and changes to both buildings was the W. de W. BRONKHORST. It is not known to me when the hall's brick cladding removed, but the church's has remained. The brick cladding of the hall can be seen around the new cornerstone.

For more information about this Nederduitse Gereformeerde community visit Wikipedia.


Writings about this entry

Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 787