Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

  

Book

Author:Van Kretschmar van Veen, JA
Year:1901
Title:Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij: rapporten van den directeur J.A. van Kretschmar van Veen aan den Raad van Commissarissen betreffende de verrichtingen der Maatschappij in Zuid-Afrika tydens den oorlog, 1899-1900.
Place:Pretoria?
Publisher:NZASM?

People or firms linked to this book

NZASM: Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. pp All