Odendaalsrus, Free State

Founded: 1899

Named after Jasaja Odendaal, owner of the original farm.

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 182
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 62

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1933.
Nederduitse Gereformeerde Kerk, Ottosdal: 1926.