Steynsrus, Free State


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1929.
Volkskas Bank - now ABSA: n.d..
Volkskas Bank - now ABSA: pre 1964.
Volkskas Bank - now ABSA: 1961.