Krokodilrivier/Crocodile River, North West


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1927.