Kruisvallei, Western Cape


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: c1873.