Sterkstroom, Eastern Cape

 


Click to view large map

List of structures:

Gereformeerde Kerk: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1914.