Dewetsdorp, Free State

Founded: 1876

Named after the father of General Christiaan de Wet.

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 179
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 24

List of structures:

Barclays Bank: 1939.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1896.