Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Porterville, Western Cape

J ADAMS: Architect

Date:1876
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Unknown

foundation stone 1876 (Kesting 1978:804)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 95
Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 804
Krige, Ode. 2015. Carl Otto Hager : argitek tot eer van God, 1813-1898. Hermanus: Hemel & See Boeke. pg 195, 207
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 123